Usługi ekologiczne
banner

Usługi ekologiczne dla przemysłu i gastronomii

Usuwanie zanieczyszczeń w zgodzie ze środowiskiem

Świadczone przez nas usługi ekologiczne spełniają wszystkie wymogi prawne z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego stosujemy sprawdzony od 12 lat preparat do usuwania skażeń olejowych i tłuszczowych. Specyfik ten ma pH zbliżone do 7 i jest jedynym tak skutecznym środkiem. Jest to roztwór wodny związków powierzchniowo czynnych, który nie zawiera rozpuszczalników, tylko przenika do substancji i rozbija jej cząsteczki olejowe. Dzięki  temu poprawiają się warunki działania bakterii glebowych, które mają ułatwiony dostęp do tlenu oraz substancji odżywczych w skażonej strefie. Powoduje to zwiększoną aktywność bakterii, a co za tym idzie, przyspieszony jest biologiczny rozkład skażenia oraz samego specyfiku. Środek ten może być rozcieńczony z wodą w dowolnych proporcjach.

W przypadku rozlanej, niewchłoniętej cieczy stosowany jest przez nas granulat absorpcyjny – niepalny i mineralny. Idealnie sprawdza się w usuwaniu paliw, kwasów oraz zasad. Granulat szybko pochłania rozlaną ciecz i pozostawia suchą nawierzchnię, wyeliminowane jest zatem niebezpieczeństwo poślizgu. Doskonale penetrowane jest podłoże, a zanieczyszczenie jest usuwane z głębszych warstw powierzchni utwardzonych. Preparat jest obojętny na środowisko, chemicznie bierny i w pełni biodegradowalny, dlatego też może być stosowany wielokrotnie. Środek ten spełnia także wymogi przepisów Prawo Wodne i posiada I Atest PZH. Podczas stosowania tego specyfiku nie powstają żadne substancje toksyczne lub niebezpieczne, a jego działanie opiera się wyłącznie na zjawiskach fizycznych i biologicznych.

I. Zakres usług podstawowych
- miejsca narażone na zanieczyszczenia ropopochodne

 • dystrybutory wraz z osprzętem i wysepki stacji paliw, magazynów
 • podjazdy miejsca tankowania podjazdów
 • szlaki komunikacyjne
 • miejsca tankowania z cystern
 • parkingi i garaże

II. Zakres usług dodatkowych
- miejsca zanieczyszczeń komunikacyjnych

 • elewacja budynku stacji i myjni
 • podsufitka stacji i fryzy z zewnątrz
 • obudowa słupów oraz elementów konstrukcji wiat
 • kontenery
 • znaki i tablice informacyjne

III. W ratownictwie chemiczno - ekologicznym

 • do dyspersji filmu olejowego z powierzchni wód
 • do przywracania pierwotnej szorstkości jezdni po wycieku olejowym
 • do gaszenia torfowisk

IV. W przemyśle

 • do odtłuszczania i czyszczenia podłoży w magazynach, halach, na parkingach i rampach
 • do odtłuszczania i czyszczenia linii i urządzeń produkcyjnych, zbiorników, odstojników i reaktorów oraz systemów wentylacyjnych, regałów itp.
 • do technologicznego odtłuszczania elementów metalowych, części maszyn, silników i innych detali zabrudzonych olejami i smarami

V. W handlu i gastronomii

 • do odtłuszczania urządzeń do przetworu żywności (piekarniki, opiekacze, grile)
 • do odtłuszczania powierzchni ze szkła, glazury, emalii, stali, kamienia sztucznego i naturalnego (granity, marmury, piaskowce), żywic i lakierów polimerowych
 • do usuwania tłustych plam i zabrudzeń z odzieży, tapicerki, pokrowców, wykładzin, bielizny stołowej itp.