Zarządzanie nieruchomościami
banner

Zarządzanie nieruchomościami:

W ramach zarządu nieruchomością dopełniamy wszelkie czynności rejestracyjne i reprezentujemy wspólnotę. Oferujemy pełną obsługę prawną oraz księgową. Wszelkie decyzje podejmujemy w ramach zwykłego zarządu. Kontrolujemy wpływ należności od właścicieli, a gdy zajdzie taka potrzeba windykujemy należności.

Zlecamy i nadzorujemy wykonywane obligatoryjne przeglądy okresowe. Prowadzimy książki obiektu budowlanego oraz bieżącą dokumentację techniczną nieruchomości. Dzięki temu możemy monitorować i kontrolować stan techniczny budynków i przygotować plany uwzględniające nakłady finansowe niezbędne do remontu i modernizacji obiektów.

Negocjujemy warunki umów oraz sprawujemy bezpośrednią kontrolę nad firmami konserwującymi instalacje techniczne budynków między innymi dźwigi, schody ruchome, wentylację i klimatyzację, centralę telefoniczną oraz instalacje alarmowe. Kontrolujemy i nadzorujemy realizację umów, które zapewniają dla nieruchomości bieżącą dostawę mediów – ogrzewania, wody, prądu oraz gazu.

Ponadto oceniamy ryzyko związane z nieruchomością dla celów ubezpieczenia oraz monitorujemy przebieg tego ubezpieczenia z uwzględnieniem likwidacji szkód.

Poza standardową ofertą wykonujemy także inne czynności wskazane przez zleceniodawcę po uzgodnieniu zakresu oferty.